top of page

Alexander Capital Group

Public·16 members

Lektira Stojan Mutikasa Kratak SadrzajLektira Stojan Mutikasa Kratak Sadrzaj
Stojan Mutikasa je roman Svetozara ÄoroviÄa koji prikazuje Åivot i sudbinu jednog mladiÄa koji se od siromaÅnog seljaka pretvara u bogatog i nepoÅtenog trgovca. Roman je objavljen 1913. godine i smatra se jednim od najboljih djela bosanskohercegovaÄke knjiÅevnosti.
Lektira Stojan Mutikasa Kratak SadrzajRadnja romana se odvija u drugoj polovini 19. vijeka u Bosni i Hercegovini, koja je tada bila pod vlaÅÄu Osmanskog carstva. Glavni lik je Stojan MutikaÅa, koji Åivi u siromaÅnoj porodici na selu sa ocem, majkom, sestrom Rosom i bratom Jovanom. Njegov otac odluÄi da ga poÅalje u grad kod bogatog gazde Sime, koji nema djece i koji mu obeÄava da Äe ga usvojiti i nauÄiti zanat. Stojan se teÅko rastaje od svoje porodice i najboljeg prijatelja BoÅka, ali se nada boljem Åivotu u gradu.


U gradu Stojan postaje Åegrt kod gazde Sime i njegove Åene AnÄe, koji imaju magazu (trgovinu) u kojoj prodaju raznu robu. Stojan se brzo uÄi trgovini i pokazuje sposobnost i marljivost. MeÄutim, on takoÄer uÄi i nepoÅtenje i lukavstvo od gazde Sime, koji vara svoje muÅterije i krije porez od vlasti. Stojan se privikava na takav naÄin poslovanja i poÄinje da gubi svoju nevinost i poÅtenje.


Kada gazda Simo oboli od teÅke bolesti, on povjeri Stojanu brigu o magazi i napiÅe mu oporuku u kojoj mu ostavlja sve svoje imanje. Stojan se nada da Äe postati bogat i sreÄan, ali se suoÄava sa novim problemima. Prvo, gazda Simo umre, a njegova udovica AnÄa zahtijeva da se Stojan oÅeni njom ili Äe ga istjerati iz kuÄe. Stojan pristaje na brak sa AnÄom, ali time gubi ljubav svoje djevojke Rose, koju je upoznao u gradu i koja mu je poklonila karanfil kao znak ljubavi. Rosa je zapravo sestra njegovog prijatelja BoÅka, koji se takoÄer zaljubio u nju i koji se posvaÄa sa Stojanom zbog nje.


Drugo, Stojan postaje sve bogatiji i moÄniji kao trgovac, ali takoÄer sve pohlepniji i bezobzirniji. On iskoriÅtava svoje radnike, zelenaÅe svoje duÅnike, podmiÄuje svoje zaÅtitnike i neprijatelje. On gubi svoje prijatelje i poÅtovanje ljudi. On takoÄer gubi svoju porodicu, koju je zaboravio i zapostavio. Kada mu se pojavi brat Jovan, koji je postao prosjak, on ga odbije i otjera iz kuÄe. Kada mu umre Åena AnÄa, on ne osjeti niÅta osim olakÅanja.


TreÄe, Stojan postaje


TreÄe, Stojan postaje sve nesreÄniji i usamljeniji. On shvata da je pogrijeÅio Åto je ostavio Rosu i Åto je postao nepoÅten. On pokuÅava da se pomiri sa njom i da joj vrati karanfil, ali ona ga odbacuje i oÅamari. Ona je sada udata za BoÅka i ima djecu sa njim. Stojan se osjeÄa izdanim i povrijeÄenim i odluÄi da se osveti Rosi i BoÅku. On im podmeÄe laÅne optuÅbe i oduzima im kuÄu koju im je poklonio. On misli da Äe tako biti zadovoljan, ali zapravo se samo joÅ viÅe muÄi.


Na kraju, Stojan umire sam i nesretan u svojoj bogatoj kuÄi. Njegova smrt ne izaziva ni Åalost ni saÅaljenje kod ljudi. Oni ga smatraju zlim i pohlepnim Äovjekom koji je uniÅtio svoj Åivot i Åivote drugih. Njegovo bogatstvo ne ostaje ni njemu ni nikome drugom. Njegova magaza gori u poÅaru koji je izazvao jedan od njegovih radnika koji se osvetio za nepravdu koju je doÅivio od Stojana. Njegova kuÄa ostaje prazna i zapuÅtena. Njegov grob ostaje neobeleÅen i zaboravljen.


Analiza likova


  • Stojan MutikaÅa je glavni lik romana. On je mladiÄ koji se od siromaÅnog seljaka pretvara u bogatog trgovca. On je na poÄetku romana dobar, poÅten, marljiv i naivan. On voli svoju porodicu i prijatelje i Åeli da im pomogne. MeÄutim, on se mijenja pod uticajem gazde Sime i njegovog nepoÅtenog naÄina poslovanja. On postaje pohlepan, bezobziran, lukav i laÅljiv. On gubi svoju ljubav, svoje prijatelje, svoju porodicu i svoje poÅtovanje. On postaje nesretan i usamljen Äovjek koji umire bez ikoga ko bi ga oplakao.  • Rosa je Stojanova ljubav i sestra njegovog prijatelja BoÅka. Ona je lijepa, dobra, Äestita i vjerna djevojka. Ona voli Stojana i poklanja mu karanfil kao znak ljubavi. MeÄutim, ona ga ostavlja kada sazna da se oÅenio AnÄom. Ona se potom udaje za BoÅka i ima djecu sa njim. Ona je sretna u svom braku i ne Åeli da ima nikakve veze sa Stojanom. Ona ga prezire zbog njegovog nepoÅtenja i zlobe.BoÅko je Stojanov najbolji prijatelj iz djetinjstva. On je dobar, hrabar, poÅten i vjeran prijatelj. On pomaÅe Stojanu kada mu je teÅko i brani ga od drugih. MeÄutim, on se posvaÄa sa Stojanom zbog Rose, koju on takoÄer voli. On se potom oÅeni Rosom i ima djecu sa njom. On je sretan e0e6b7cb5c


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

bottom of page